QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ ĐÀI LOAN

BƯỚC 1: KHÁM SỨC KHỎE A. Khám sức khỏe : Yêu cầu : Khám 02 lần , lần 01 trước khi nhập học, lần 02 Ngay khi sang Đài Loan 1 ngày, ngoài...

Xem thêm

Đơn hàng tại Đài Nam Đài Loan

Với mạng lưới quan hệ trực tiếp với các nhà máy Đài Loan chúng tôi luôn giúp người lao động xkld Đài Loan tìm được công việc phù hợp với chi phí thấp, thời gian xuất cảnh nhanh. Hiện...

Xem thêm

Đơn hàng tại Đài Trung Đài Loan

Với mạng lưới quan hệ trực tiếp với các nhà máy Đài Loan chúng tôi luôn giúp người lao động xkld Đài Loan tìm được công việc phù hợp với chi phí thấp, thời gian xuất cảnh nhanh. Hiện...

Xem thêm

Đơn hàng tại Đài Bắc Đài Loan

Với mạng lưới quan hệ trực tiếp với các nhà máy Đài Loan chúng tôi luôn giúp người lao động xkld Đài Loan tìm được công việc phù hợp với chi phí thấp, thời gian xuất cảnh nhanh. Hiện...

Xem thêm