Video Kỷ Niệm Bái Đính - Tràng An Ngày 07 tháng 03 năm 2016 S3-STDA

Video Kỷ Niệm Bái Đính - Tràng An Ngày 07 tháng 03 năm 2016 S3-STDA (Team Khoa và Bách)

Hãy chia sẻ video cho các bạn trong Team và bạn bè của các bạn !

Video có nhạc sẽ được cập nhật sau. Chúc ACE có một năm 2016  Bùng Nổ ! $_$

Các Bạn Xem Video Có Nhạc Nền Hay Tại đây.