Cần Nên Phải Học

Sửa ngay cái tật cứ quen quen tí là nói năng bạt mạng đi. Đổi ngay câu: "Bạn đã hiểu chưa" thành "Tôi nói có dễ hiểu không". Người ta nhắn...

Xem thêm