RAU AN TOÀN

1.RAU AN TOÀN là rau được sản xuất với quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn,  không gây độc hại.

2. Bốn tiêu trí của rau an toàn.

   - An toàn về dư lượng thuốc BVTV 

   - An toàn về hàm lượng nitơrat (NO3).

   - An toàn về kim loại nặng.

   - An toàn về vi sinh vật và ký sinh trùng gây bệnh cho người.

 3.Sản xuất rau an toàn phải tuân thủ các nguyên tắc sau

-Không trồng trên vùng đất ô nhiễm

-Không bón phân tươi,tưới nước giải 

-Không tưới nước bẩn: nước thải từ nguồn gây ô nhiễm

-Không dùng thuốc BVTV độ độc cao, thuốc cấm, thuốc hạn chế sử dụng.

-Không dùng quá nhiều phân đạm bón cho rau.

-Không dùng phân đạm trong vòng 10-15 ngày trước khi thu hoạch.

-Đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc BVTV.