MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN
 
 
Hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan bao gồm:
- Bản Sơ yếu lý lịch: Tải tại đây
- Bản Cam kết tham gia Chương trình: Tải tại đây
- Mẫu bìa hồ sơ (dán ngoài): Tải tại đây