Mặt Bằng Tòa CT4 ECO GREEN CITY

Với mục tiêu đưa chất lượng cuộc sống đô thị lên một tầm cao mới, Eco-Green City với thiết kế đặc biệt tách biệt khu thương mại với không gian sống của dân cư, lần đầu tiên có...

Xem thêm

Mặt Bằng Tòa CT3 ECO GREEN CITY

Với mục tiêu đưa chất lượng cuộc sống đô thị lên một tầm cao mới, Eco-Green City với thiết kế đặc biệt tách biệt khu thương mại với không gian sống của dân cư, lần đầu tiên có...

Xem thêm

Mặt Bằng Tòa CT2 ECO GREEN CITY

Với mục tiêu đưa chất lượng cuộc sống đô thị lên một tầm cao mới, Eco-Green City với thiết kế đặc biệt tách biệt khu thương mại với không gian sống của dân cư, lần đầu tiên có...

Xem thêm

Mặt Bằng Tòa CT1 ECO GREEN CITY

Với mục tiêu đưa chất lượng cuộc sống đô thị lên một tầm cao mới, Eco-Green City với thiết kế đặc biệt tách biệt khu thương mại với không gian sống của dân cư, lần đầu tiên có...

Xem thêm