Đơn hàng Malaysia

MS: HB12.5N2

TUYỂN 50 NỮ XKLĐ MALAYSIA

NHÀ MÁY JINKO SOLAR

tuyển trực tiếp ngày 4-5/52016

Tuyển 50 nữ 18-37 tuổi

làm pin năng lượng mặt trời tại Penang

thu nhập cao đến 2200-3000rm/ tháng, nhiều thưởng

và phụ cấp, đãi ngộ tốt: phụ cấp chuyên cần 100RM,

phu cấp ca ngày ca đêm: 200rm và nhiều đãi ngộ khác....