Chúc mừng sinh nhật - Happy Birthday to You !!!

Chúc mừng sinh nhật - Happy Birthday to You !!!

Chúc tuổi mới,

Tươi như hoa thiên lý 
Khỏe như đá kim cương 
Sức mạng rắn phi thường 
Vượt qua được mọi khó khăn vất vả