12A4 Khóa 2003-2005 THPT Vân Cốc

Hiện có rất nhiều bạn 12A4  không có thông tin để lúc cần thiết liên lạc, và nhiều bạn thay đổi thông tin nên không liên lạc được nữa.


Link đăng ký điền thông tin cho các bạn tại đây.

Xem Thông tin các thành viên 12A4 cập nhật trên website tại đây.

Các bạn vui lòng chia sẻ đăng ký này đến từng bạn trong lớp để thực hiện cập nhật mới nhất và thường xuyên hơn.